Intesa


INTESA – Kuringen.

Intesa helpt aktief mee aan de Borreltjesloop.

Tijdens het verloop van de wedstrijd verzorgt Intesa de pendeldienst van bibibliotheek naarde Stedelijke Sporthal op de Grote Baan waar zich de kleedkamers van de deelnemers-dames bevinden. De organisatie is hen daarvoor enorm dankbaar !!

Intesa is een dienstencentrum voor volwassenen met een lichamelijke, mentale of meervoudige handicap, al dan niet aangeboren. Drie van de 13 initiatieven van Intesa bevinden zich in Kuringen nl. het dagcentrum ELKON, Art-ID en woonvorm De Meidoorn.

Dagcentrum Elkon, gelegen in de Joris van Oostenrijkstraat 34, is een ontmoetingsplaats voor zowel personen die nog thuis of bij familie wonen als bewoners van een woonvormproject. Door deel te nemen aan doelgerichte aktiviteiten in ateliers of trainingen te volgen worden hun vaardigheden gestimuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele interesses en mogelijkheden.

Art-ID vindt je in de Crutzenstraat 94. In dit project ligt het accent vooral op het begeleiden van personen met een niet-aangeboren handicap, waarbij vaste structuur en een individuele benadering belangrijk zijn. Via groeps- en individuele aktiviteiten wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden.

Woonvorm de Meidoorn is gehuisvest in de Meidoornlaan 24.

In deze woonvorm bouwt men samen met medebewoners een eigen leven uit, met alle respect voor ieders privacy. Bewoners kunnen permanent beroep doen op algemene dagelijkse hulp bij het eten, kleden, wassen, toilet enzomeer. Iedere bewoner kan naar eigen mogelijkheden en interesses invulling geven aan de vrije tijd of deelnemen aan aktiviteiten in het dagcentrum.

Zit er ook een vrijwilliger in jou ?

Intesa is op zoek naar vrijwilligers om de mensen die er wonen of naar de dagcentra komen een helpende hand toe te steken. Dat kan gebeuren door samen met hen te wandelen of te fietsen, een babbeltje te slaan, een spel te spelen of misschien wel mee op uitstap te gaan.  Ook rond de woningen en de dagcentra zijn heel wat dingen te doen zoals chauffeur zijn of klusjes zoals verven, ramen wassen, tuinonderhoud of herstellingen. Alle helpende handen zijn dus welkom.

Heb je interesse, spring gerust eens binnen of neem contact op met het dienstencentrum.

INTESA vzw
Greet Schepens – 012/390460
vrijwilligerswerk@intesa.be
www.intesavzw.be

141436553830261700_resized1