Daginschrijving


De daginschrijvingen lopen tot 20 minuten voor de start, gezien de huidige
wegenwerken en veranderde parkeermogelijkheden wordt aangeraden tijdig aanwezig te zijn
aan de inschrijvingstafel ( zie verder rubriek ‘ Kleedkamers – parkeren